Trang chủ Server Up ảnh lưu trử mãi mãi
Server 2
Yes
Logo script
Flickr Imgur
Lưu ý: Files upload không vượt quá 2 mb / ảnh.  Hình ảnh bạn up lên phải Đồng ý với Quy định chung: tại đây.