Home Business Quantum v2.0.6 – Responsive Business WordPress Theme

Quantum v2.0.6 – Responsive Business WordPress Theme

31
0

Quang.name.VNDownload Free Quantum WordPress theme v2.0.6

Quantum v2.0.6 is a most powerful business WordPress Theme which is developed for business and corporations. QUANTUM Responsive WP Theme comes packaged with many powerful features including a private file browsing, private posts, security add-ons, private members area system, custom member roles, Redux Options Framework, 30+ custom shortcodes and a whole lot more. QUANTUM is an ideal for businesses of any kind which requires a powerful backend system for member management and private file browsing.

(Quantum v2.0.6 là một WordPress Theme kinh doanh mạnh mẽ nhất được phát triển cho các doanh nghiệp và tập đoàn. QUANTUM Responsive WP Theme được đóng gói với nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm duyệt tệp tin riêng tư, bài đăng riêng tư, tiện ích bảo mật, hệ thống khu vực thành viên riêng, vai trò thành viên tùy chỉnh, Khung tùy chọn Redux, hơn 30 mã tùy chỉnh và hơn thế nữa. QUANTUM là một lý tưởng cho các doanh nghiệp thuộc bất kỳ loại nào yêu cầu hệ thống phụ trợ mạnh mẽ để quản lý thành viên và duyệt tệp riêng tư.)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Demo Quantum v2.0.6 – Responsive Business WordPress Theme

Download Quantum v2.0.6 – Responsive Business WordPress Theme

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Nguồn: DownloadFreeThemes .co
Quang.name.VN
Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi

Thu Gọn Nội Dung

Bạn muốn gửi Bình luận

Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here