Home Music & Bands Decibel v3.1.4 – Professional Responsive Music

Decibel v3.1.4 – Professional Responsive Music

38
0

Quang.name.VNDownload Free Decibel WordPress theme v3.1.4

Decibel v3.1.4 is a Premium Responsive Professional Music WordPress Theme. This theme Included $50 Premium Plugins Value Demo content and settings included ready to be imported Child Theme Included Drag & Drop page builder WordPress 4.1+ Ready WooCommerce 2.3+ Ready Mailchimp Ready WPML Ready with language switcher (.po files included).

(Decibel v3.1.4 là một chủ đề WordPress âm nhạc chuyên nghiệp đáp ứng cao cấp. Chủ đề này bao gồm $ 50 Premium Plugins Value Demo và cài đặt bao gồm sẵn sàng để được nhập khẩu Child Theme bao gồm Kéo & Drop trang xây dựng WordPress 4.1+ Ready WooCommerce 2.3+ Sẵn sàng Mailchimp Ready WPML Sẵn sàng với trình chuyển đổi ngôn ngữ (.po tập tin bao gồm).)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Demo Decibel v2.3.6 – Professional Responsive Music

Download Decibel v2.3.6 – Professional Responsive Music

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Nguồn: DownloadFreeThemes .co
Quang.name.VN
Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi

Thu Gọn Nội Dung

Bạn muốn gửi Bình luận

Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here