Home Business Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme

Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme

9
0

Quang.name.VNDownload free Medio WordPress theme v1.4

Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme is a Professional WordPress theme of the next generation, it is a new look of soft and clean professionalism for business, portfolio and medical. The design combines simplicity and creativity. This theme is suitable for all creativity, blogging and business creativity. All pictures come from Shutterstock. The images used on the demo website are for demonstration purposes only, in your website you are not allowed to use demo images. Please get the right license and use it to suit your needs.

Medio v1.4 – Tổ chức y tế WordPress Theme là một chủ đề WordPress chuyên nghiệp của thế hệ tiếp theo, nó là một diện mạo mới về tính chuyên nghiệp mềm mại và sạch sẽ cho doanh nghiệp, danh mục đầu tư và y tế. Thiết kế kết hợp sự đơn giản và sáng tạo. Chủ đề này phù hợp cho tất cả sự sáng tạo, viết blog và sáng tạo kinh doanh. Tất cả hình ảnh đến từ Shutterstock. Các hình ảnh được sử dụng trên trang web demo chỉ nhằm mục đích trình diễn, trong trang web của bạn, bạn không được phép sử dụng hình ảnh demo. Vui lòng lấy giấy phép phù hợp và sử dụng nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Demo Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme

Download Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Nguồn: DownloadFreeThemes .co
Quang.name.VN
Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi

Thu Gọn Nội Dung

Bạn muốn gửi Bình luận

Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here