Home Business Pearson Specter v1.0.1 – WP Theme for Lawyer & Attorney

Pearson Specter v1.0.1 – WP Theme for Lawyer & Attorney

31
0

Quang.name.VN – Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi
Download Free Pearson Specter WordPress theme v1.0.1
Pearson Specter v1.0.1 – WordPress Theme for Lawyer & Attorney has a clear contemporary market template perfectly suited for law and financial firms, small law firms, legal advisors service, and individual law firm. The theme includes easy navigation, a helpful list of attorneys, beautiful blog layouts, and scheduling and management appointments. No need to talk about a package of useful shortcodes, easy-to-use media content manager and element–you get a powerful corporate website for your legal practice with all this stuff.

Pearson Specter v1.0.1 – Chủ đề WordPress cho Luật sư & Luật sư có một mẫu thị trường hiện đại rõ ràng hoàn toàn phù hợp cho các công ty luật và tài chính, công ty luật nhỏ, dịch vụ cố vấn pháp lý và công ty luật cá nhân. Chủ đề bao gồm điều hướng dễ dàng, một danh sách luật sư hữu ích, bố cục blog đẹp, và các cuộc hẹn quản lý và lên lịch. Không cần phải nói về một gói mã ngắn hữu ích, trình quản lý nội dung đa phương tiện dễ sử dụng và phần tử, bạn có được một trang web công ty mạnh mẽ để thực hành pháp lý với tất cả những thứ này.

Demo Pearson Specter v1.0.1 – WP Theme for Lawyer & Attorney

Download Pearson Specter v1.0.1 – WP Theme for Lawyer & Attorney


 

Nguồn: 24x7themestop
Quang.name.VN
Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi

Bạn muốn gửi Bình luận

Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here