Home News & Magazine ZoxPress v1.04.0 – All-In-One WordPress News Theme

ZoxPress v1.04.0 – All-In-One WordPress News Theme

8
0

Quang.name.VN – Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi
Download free ZoxPress WordPress theme v1.06.0
ZoxPress v1.04.0 is the culmination of 8+ years of WordPress theme development and customer input. With a host of new features combined with a slew of requested features over the years, The ZoxPress theme gives you every tool and design you desire to publish the most professional news site possible. With 100+ different homepage combinations, all-new Night Mode, Parallax Inline Article Ads, Auto Loaded Posts, One-Click Demo Install, and a host of other features.

ZoxPress v1.04.0 là đỉnh cao của hơn 8 năm phát triển chủ đề WordPress và đầu vào của khách hàng. Với một loạt các tính năng mới kết hợp với hàng loạt các tính năng được yêu cầu trong nhiều năm, chủ đề ZoxPress cung cấp cho bạn mọi công cụ và thiết kế mà bạn mong muốn để xuất bản trang web tin tức chuyên nghiệp nhất có thể. Với hơn 100 kết hợp trang chủ khác nhau, Chế độ ban đêm hoàn toàn mới, Quảng cáo bài viết nội tuyến Parallax, Bài đăng được tải tự động, Cài đặt bản trình diễn một lần nhấp và một loạt các tính năng khác.

Demo ZoxPress v1.04.0 – All-In-One WordPress News Theme

Download ZoxPress v1.04.0 – All-In-One WordPress News Theme


 

Nguồn: DownloadFreeThemes .co
Quang.name.VN
Website cá nhân Giải trí, Chia sẻ & Học hỏi

Bạn muốn gửi Bình luận

Loading Facebook Comments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here